Η ACTIVE Consulting ιδρύθηκε το 1989 και αποτελείται από έμπειρα και επιτυχημένα στελέχη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια.  Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης  και αποτελεσματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και η κάλυψη των ειδικών αναγκών ιδιωτών και επιχειρήσεων με μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η εταιρεία μας βασίζεται στις εξής αρχές: Αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, ποιότητα υπηρεσιών και συνέπεια.

Σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης, η προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα μέσω της αναδιάρθρωσης του οργανωτικού τμήματος της είναι καίρια προϋπόθεση για την διατήρηση της καλής λειτουργίας της. Οι βέλτιστες επιχειρηματικές λύσεις που προσφέρονται, υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών μας.

Στην ACTIVE Consulting αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών μας και έχοντας ως προτεραιότητα την συνεχή εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Προφίλ της Active Consulting

Η Active Consulting είναι μια Εταιρεία παροχής υπηρεσιών πολλαπλών ειδικοτήτων. Παρέχει στους πελάτες της επαγγελματικές υπηρεσίες προκειμένου εκείνοι να ανταπεξέλθουν τόσο στις συνήθεις όσο και στις έκτακτες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Οι πελάτες μας είναι σε θέση να εξελιχθούν μέσα από την καθημερινή ροή εργασίας, έχοντας επιπροσθέτως διασύνδεση – μέσω της εμπειρίας της Active Consulting με λύσεις σε κάθε επιχειρηματικό επίπεδο (λογιστικό, φορολογικό, οικονομικό, τραπεζικό, νομικό, εμπορικό κλπ) ώστε να μπορούν να διαχειριστούν επιτυχώς τις επιχειρηματικές ελλείψεις που προκύπτουν και να αποτρέψουν ενδεχόμενες ανεπιθύμητες συνέπειες.

Η έδρα της Active Consulting βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα συνεργάζεται αποκλειστικά με την BOARD SA.

Βασικά μας πλεονεκτήματα:

  • Εμπειρία & Τεχνογνωσία
  • Εργαλεία & Μεθοδολογίες

  • Ανθρώπινο Κεφάλαιο

  • Παγκόσμια Υποστήριξη

Βασικές μας αξίες:

  • Ακεραιότητα

  • Ποιότητα

  • Συνέπεια

  • Ομαδικότητα