Το θέμα της οικονομικής διαχείρισης είναι σημαντικό σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου. Χωρίς αποτελεσματική, σφιχτή και συνετή οικονομική διαχείριση, τα σχέδια, τα οράματα και οι κόποι του επιχειρηματία, κινδυνεύουν να αποβούν ανώφελα, συχνά με καταστρεπτικές συνέπειες.

H ορθή, πλήρη και συνεχή χρηματοοικονομική παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης προϋποθέτει ως βασικό εργαλείο για τον ταμειακό προγραμματισμό την κατάσταση ταμειακών ροών.

Ερωτήματα και προβληματισμοί όπως οι παρακάτω:

 • «ποια είναι η πραγματική ρευστότητα της επιχείρησης;»,
 • «ποια η ρευστότητα μετά από τρεις μήνες»,
 • «ποια θα είναι τα όρια των πλαφόν σε 20 ημέρες;»,
 • «ο χρόνος ωρίμανσης των εισπράξεων, πόσο επηρεάζει την ρευστότητα;»,
 • «Η αύξηση ή μείωση πίστωσης στους πελάτες, τι επιπτώσεις θα έχει στην ρευστότητα;»,
 • «τι δεν πάει καλά;»,
 • «τι πρέπει να διορθωθεί;»,

μπορούν να απαντηθούν τεκμηριωμένα, μέσα από διαδραστική εφαρμογή, σχεδιασμένη αποκλειστικά για την επιχείρησή σας, με στόχο την καθημερινή οικονομική διαχείριση, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών.

 • Τι μπορείτε να πετύχετε;:
 • Την πρόβλεψη και διαχείριση της καθημερινής ρευστότητας,
 • Την παρακολούθηση και πρόβλεψη των ορίων των πλαφόν και factoring
 • Την παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας
 • Την διαχείριση επιταγών πληρωτέων και εισπρακτέων
 • Την ανάλυση και παραμετροποίηση των διαδικασιών είσπραξης
 • Την ανάλυση και παραμετροποίηση των διαδικασιών πληρωμής σε προμηθευτές
 • Την ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας
 • Τον έλεγχο κοστολόγησης
 • Υπολογισμό της αξίας πωλήσεων που πρέπει να επιτυγχάνει η επιχείρηση, ώστε να είναι βιώσιμη.

Η πιο σημαντική παράμετρος της οικονομικής διαχείρισης είναι η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ρευστότητας που προκαλούνται εξαιτίας του χρονικού κενού μεταξύ των εισπράξεων και των πληρωμών.

Καλέστε μας σήμερα για μια ενημέρωση στο γραφείο μας ή στις εγκαταστάσεις σας

Δείτε την εφαρμογή στην διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=o-z4uzy3G4M