Στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας τα προγράμματα ΕΣΠΑ αποκτούν βαρύνουσα σημασία ως μοχλός επιχειρηματικής ανάπτυξης, αφού αποτελούν τη βασική χρηματοδοτική διέξοδο για χιλιάδες επιχειρήσεις. Το ΕΣΠΑ 2014-2020 καταρτίζεται έτσι, ώστε να συμβάλει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, την αυτοαπασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Έχοντας επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, η Active Consulting και η εταιρεία υπηρεσιών Marketing και Ψηφιακής Σήμανσης DigitalArc ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα πολύτιμο εργαλείο σε κάθε επιχειρηματία που ενδιαφέρεται για τα προγράμματα ΕΣΠΑ: το esparank.gr.

Η ιστοσελίδα ΕΣΠΑrank καλύπτει ένα σημαντικό κενό σε ζητήματα που αφορούν το ΕΣΠΑ, καθώς προσφέρει έγκυρη, αξιόπιστη και σε βάθος ενημέρωση σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν σε κάποιο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχει, επικεντρώνονται σε σημαντικά χρηστικά θέματα, όπως είναι:

  • Ο έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασής σας
  • Ο υπολογισμός βαθμολογίας ΕΣΠ
  • Ο υπολογισμός των χρηματοροών της επένδυσής σας
  • υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)

Παράλληλα, μπορείτε να βρείτε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών και συμβουλών που παρουσιάζουν με τρόπο εύληπτο, απλό και χρηστικό όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε πριν δρομολογήσετε τις ενέργειές σας για την υπαγωγή στο ΕΣΠΑ. Τα περιεχόμενα ανανεώνονται διαρκώς με άρθρα και εξελίξεις γύρω από την πορεία των προγραμμάτων, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μην χρειάζεται να ανατρέχει σε διάσπαρτες πληροφορίες μέσα στο διαδίκτυο.

Πολλοί επιχειρηματίες θεωρούν ότι η ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα σημαίνει και το τέλος των δυσκολιών. Η πραγματικότητα όμως της αγοράς δείχνει ότι το 60-70% των επιχειρήσεων αποτυγχάνουν στη φάση της υλοποίησης. Οι αιτίες είναι απλές: λανθασμένες οικονομοτεχνικές εκτιμήσεις και προχειρότητα ή ανεπάρκεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Marketing.

Οι εταιρείες Active Consulting και DigitalArc προχωρούν σε μία σημαντική σύμπραξη με αντικειμενικό στόχο να στηρίξουν επιχειρήσεις τόσο πριν όσο και μετά την υπαγωγή τους στο ΕΣΠΑ. Η συνεργασία αυτή θέτει στη διάθεση των επιχειρηματιών ένα σύνολο από αξιόπιστες, απόλυτα επαγγελματικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών.

Η Active Consulting παρέχει πλήρη υποστήριξη σε κάθε επιχειρηματία είτε με συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης και ρευστότητας είτε με την εκπόνηση ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου με γνώμονα πάντα τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Παράλληλα, οι επιστημονικοί της συνεργάτες καλύπτουν νομικά, φοροτεχνικά και λογιστικά ζητήματα. Το ΕΣΠΑ αποτελεί πραγματικά ευκαιρία για την ανάπτυξη βιώσιμων και επιτυχημένων επιχειρήσεων, αρκεί να επιστρατεύεται η κατάλληλη γνώση και πείρα. Και η συμβολή της Active Consulting σε αυτό μπορεί να είναι καίρια.

Η DigitalArc από την πλευρά της στηρίζει κάθε είδους επιχειρήσεις με το σχεδιασμό της κατάλληλης διαφημιστικής στρατηγικής και την αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας που διαθέτει στους σύγχρονους τεχνολογικά τρόπους προώθησης. H εταιρεία συμμερίζεται απόλυτα την άποψη ότι το ΕΣΠΑ είναι η σημαντικότερη – ή και η μόνη – διέξοδος για τον Έλληνα επιχειρηματία. Προϋπόθεση όμως για μία επιτυχημένη πορεία σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η στοχευμένη, μελετημένη και αποδοτική προβολή με προηγμένα ή και πιο παραδοσιακά μέσα.